Kontakt

Telefon: 08-22 12 10

Tidsbokning måndag - fredag 09-16.
Tidbokning kan ske såväl utan som med remiss.


Återbud

Kan lämnas på telefonsvarare 08 - 22 12 10 dygnet runt. Avbokning senare än 4 timmar liksom uteblivet läkarbesök debiteras med 400 kronor (läkarbesöksavgift plus administrativ kostnad).


Fax: 08-545 132 79


Adress: Norrlandsgatan 11, 111 43 Stockholm.

2 trappor upp, bra hiss finns. Ingen portkod, handikappstillgängligt. Handikapps P-plats utanför porten.
75 meter från Norrmalmstorg och Kungsträdgården.


Email

Observera att inga patientärenden expedieras via email.


Hitta hit


Välkommen!