Avgifter

Alla besök kostar enligt gällande landstingstaxa 350 kronor med följande undantag:

Kunder med privata försäkringar kan boka tid via sitt försäkringsbolag.


Välkommen!